Công Ty CP Khoáng Sản Sông Bình
J45 Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
khoangsansongbinh@rangdonggroup.com 0252 3822 301
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Sông Bình 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 10 Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình (Lô B2, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
CÔNG NHÂN LÁI XE NÂNG – XÚC 06 Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình (Lô B2, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
THỢ CƠ KHÍ 02 Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình (Lô B2, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT 20 Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình (Lô B2, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN KCS 04 Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình (Lô B2, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN BIÊN – PHIÊN DỊCH 04 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 02 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 04 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN KINH DOANH 04 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 27/08/2019 Không giới hạn thời gian.