post-image

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu khoáng sản titan

(binhthuan.gov.vn) Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình được thành lập năm 2013, có trụ sở chính tại Khu […]

post-image

Tài nguyên titan Việt Nam – Định hướng phát triển

Tiềm năng khoáng sản của Việt Nam (với nguồn tài nguyên khoáng sản đã biết), nếu so sánh với các […]

post-image

KCN Sông Bình, xây dựng nhà máy Pigment TiO2 hơn 11.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình vừa được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận […]

post-image

Thúc đẩy chế biến sâu – nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành công nghiệp titan

Nhằm phát triển bền vững ngành công nghiệp titan Việt Nam, khắc phục tình trạng khai thác tận thu và […]