TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG BÌNH THUẬN CHUNG SỨC CÙNG CẢ NƯỚC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid – 19, dịch bệnh đã và đang lây lan trên ở khắp các Châu lục, Chính phủ các nước đã đưa ra nhiều kịch bản nhằm ngăn chặn kịp thời không để dịch tiếp tục lây lan ra diện rộng, gây tâm lý bất ổn cho người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Với tính cấp bách, khẩn trương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động tổng lực từ Trung ương đến địa phương, kêu gọi toàn hệ thống chính trị vào cuộc, người người, nhà nhà đều tham gia chống dịch, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, quyết tâm không để dịch Covid – 19 lây lan trong cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid -19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân… tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Với tinh thần đó, ngày 22 tháng 6 năm 2021, Tập đoàn Rạng Đông đã cử đại diện gồm: ông Lê Văn Trinh – Phó Chủ tịch Tập đoàn, Đ/c Dương Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Thu Hương Thủy – Bí thư Chi bộ – Chủ tịch Công đoàn cơ cở Công ty Cổ phần Rạng Đông, đến cơ quan Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để trao số tiền 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn) cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Thuận. Qua đây thể hiện một phần trách nhiệm của Tập đoàn đối với cộng đồng xã hội, cũng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ kịp thời với lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, sớm ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Bình Thuận.

Lê Nguyễn Đức Anh