• Lô B2, Đường D1, KCN Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Rutile

Rutil là một loại khoáng vật gồm chủ yếu là TiO2 (Titan điôxít), hỗn hợp màu đen nâu đỏ, tỷ trọng 4,25 so với nước.

Hàm lượng:

TiO2 ≥ 87%

Cỡ hạt:

Max 390µm