Rutile

Rutil là một loại khoáng vật gồm chủ yếu là TiO2 (Titan điôxít), hỗn hợp màu đen nâu đỏ, tỷ trọng 4,25 so với nước.

Cỡ hạt

Max 390µm


Hàm lượng

TiO2 > 87%


Nơi sản xuất

Nhà máy nghiền Zircon siêu mịn Sông Bình


Email

sales@songbinhminerals.com


Liên hệ mua hàng

+84 942 676 889