Nhà máy xỉ titan Sông Bình

Xỉ titan tùy theo hàm lượng TiO2 được chia thành 2 loại: xỉ thấp (75%-85% TiO2) được sử dụng để sản xuất pigment theo quy trình Sulphat và xỉ cao (>85% TiO2) để sản xuất pigment theo quy trình Clorua. Ngoài ra, xỉ titan còn được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất titan xốp, titan kim loại, que hàn điện…

Vị trí

Khu công nghiệp Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam


Diện tích

10 ha


Công suất

60.000 tấn/năm


Tiến độ

Đang thực hiện

Dự án khác