Khoáng sản kim loại


Phát triển ngành khai khoáng và chế biến sâu Titan nhằm nâng giá trị tài nguyên, thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp.