Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM 2 Trụ sở chính: Lô B2, Đường D1, Khu Công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hoặc văn phòng đại diện: J45 - Đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 01/03/2024 30/06/2024
NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC NỘI 1 Trụ sở chính: Lô B2, Đường D1, Khu Công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hoặc văn phòng đại diện: J45 - Đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 01/03/2024 30/06/2024
KỸ SƯ CƠ ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ 05 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình – Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 01/01/2024 01/06/2024
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 01 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình – Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 01/01/2024 01/06/2024