• Lô B2, Đường D1, KCN Sông Bình, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Vị tríSố lượngNơi làm việcNgày đăngNgày hết hạn
KỸ SƯ XÂY DỰNG02Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.29/08/202231/12/2022
NHÂN VIÊN KINH DOANH06Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận29/08/202231/12/2022
PHÓ PHÒNG KINH DOANH02Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.29/08/202231/12/2022
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH01Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.29/08/202231/12/2022
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN04Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận29/08/202231/12/2022
CÔNG NHÂN GIA CÔNG CƠ KHÍ, SỮA CHỮA03Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.29/08/202231/12/2022
KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA/CƠ ĐIỆN TỬ03Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.29/08/202231/12/2022
KỸ SƯ XÂY DỰNG02Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận24/08/202230/12/2022