Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÔNG BÌNH

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3401046536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/4/2013. Là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Rạng Đông – Bình Thuận, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chứa titan, zircon …

Ngành khai khoáng và chế biến sâu khoáng sản đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển, tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình tiếp tục xác định hướng phát triển chính của Công ty là từng bước xây dựng và phát triển thành một công ty điển hình trong lĩnh vực khai khoáng và chế biến sâu khoáng sản titan, nhằm nâng cao giá trị tài nguyên, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp đất nước.

Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 10 năm, Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng mang tầm vóc quốc tế, đội ngũ cán bộ - công nhân viên Công ty từng bước trưởng thành. Công ty tin tưởng rằng với sự tín nhiệm của các Khách hàng trong nước cũng như nước ngoài qua những sản phẩm chất lượng mà Công ty đã cung cấp trong những năm qua, Công ty sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển.

Lĩnh vực hoạt động

Dự án triển khai