Tuyển tách

Quặng thô chứa titan – zircon sau đó được đưa đến nhà máy tuyển tách thành các tinh quặng Ilmenite, tinh quặng zircon… bằng phương pháp vật lý.

Lĩnh vực hoạt động khác