Khai khoáng

Quặng thô chứa titan – zircon được khai thác từ các mỏ thuộc Tập đoàn Rạng Đông như mỏ Nam Suối Nhum, mỏ Long Sơn – Suối Nước, mỏ Hồng Thắng… bằng phương pháp lộ thiên tuyển trọng lực bằng vít xoắn

Lĩnh vực hoạt động khác